De weg naar een onbekende top
Samen de kar trekken
Een berg om te slechten
Je eigen weg gaan

Mediation

Mediationpraktijk The Mediator BV werkt met een gecertificeerde mediator, een financieel specialist, een NLP coach en een oud vakbondskaderlid.

 Wij zijn gespecialiseerd in mediation op het gebied van alimentatie rekenen, familierecht, echtscheiding, arbeidsrecht, burenruzies, buurtbemiddeling en boedelscheiding.Tevens verzorgen wij financiële advisering en financiële begeleiding en trainingen op het gebied van mediation en financiën.

Wij werken voor diverse mediationpraktijken als Alimentatierekenaar, wat wij beschouwen als onze specialiteit. Tevens geven wij trainingen op het gebied van financiële zaken die in mediation kunnen spelen.

Wij hebben een samenwerking als alimentatierekenaar met:

Wat kunt u verwachten van een mediation?

Wat kunt u verwachten van een mediation?

Bij mediation gaat het naast de materiele zaken om de wensen, belangen en emoties van partijen. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en daaruit voortvloeiende onderhandelingen, om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

Waarom kiezen voor mediation?

Waarom kiezen voor mediation?

Mediation heeft tal van voordelen ten opzichte van rechtspraak. Mediation is vooral geschikt wanneer het van belang is dat de relatie tussen partijen na het conflict behouden wordt. De rechter beslist niet over de gevolgen van uw conflict of scheiding.

Wat houdt mediation in bij een conflict?

Wat houdt mediation in bij een conflict?

Mediation helpt u en de andere partij bij het samen in goed onderling overleg een geschil oplossen of uit elkaar te gaan. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces en zorgt ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar beide partijen achter kunnen staan.

Belangrijke uitgangspunten van mediation

Belangrijke uitgangspunten van mediation

 • deelname aan mediation is vrijwillig;
 • partijen zijn bereid om te proberen er samen uit te komen;
 • begeleiding door onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar;
 • alles wat tijdens mediation besproken wordt is vertrouwelijk;
 • het streven is om partijen op basis van gelijkwaardigheid tot communicatie te laten komen.
Samenwerking met een advocaten kantoor en notariaat.

Samenwerking met een advocaten kantoor en notariaat.

Deze samenwerking maakt het mogelijk om via korte lijnen tot vastlegging van overeenkomsten en afwikkeling van echtscheiding te komen.

Wat kost mediation?

Wat kost mediation?

Het intakegesprek is kosteloos voor zolang het duurt, meestal is dat ongeveer een uur maar ook als het langer duurt kan dat (maximaal 2 uur) en blijft het kosteloos. De mogelijkheid bestaat om daarna eventueel direct een start te maken (als er nog voldoende tijd over is van de 2 uur). Het is uiteraard ook mogelijk om na het kennismakingsgesprek te besluiten om niet verder te gaan of er later op terug te komen. Wij hanteren voor de mediation gesprekken een uurtarief van € 100,00 exclusief BTW. In het intakegesprek zullen we alle overige kosten zoals de advocaatkosten toelichten.

Voordelen en alimentatie rekenen

De belangrijkste voordelen van Mediation:

 • Er zijn na afloop geen verliezers omdat het om een gezamenlijke oplossing gaat;
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen, de gemaakte afspraken zullen maatwerk opleveren;
 • Bemiddeling helpt bij de overgang van ex-partners naar collega cq. ouders;
 • Bemiddeling voorkomt dat conflicten tussen partijen verder oplopen, dat is in ieders belang, ook in dat van de kinderen bij echtscheiding of op de werkvloer of in de buurt;
 • U krijgt informatie over de wetten en regels die van belang zijn;
 • De gesprekken zijn informeel en vertrouwelijk en vinden in een open en veilige sfeer plaats;
 • De mediation kosten zijn lager en de procedure gaat sneller dan als er advocaten ingeschakeld worden;
 • Afspraken die in gezamenlijk overleg zijn gemaakt zullen na de mediation beter worden nageleefd;
 • Het hele bemiddelingsproces vindt plaats onder de deskundige begeleiding van een mediator;
 • U kunt zelf, samen met uw partner, besluiten hoe u het geregeld wilt hebben na de mediation;

Alimentatie rekenen

The Mediator BV heeft een gecertificeerde mediator in dienst die tevens financieel specialist is en maakt gebruik van het officiële financiële rekenprogramma Split-online voor kinder- en partneralimentatie berekeningen waarbij rekening kan worden gehouden met bepaalde keuzes betreffende de boedelscheiding zoals b.v. een partner krijgt de woning en neemt de hypotheekschuld over en moet het bedrag van over bedeling financieren of wel of niet kinderen laten wonen bij verschillende ouders.

Alimentatieberekening met vaste tarieven

Overweegt u om alimentatie aan te vragen of te laten wijzigen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomsten zijn veranderd of er sprake is van een nieuwe gezinssituatie? U kunt in dat geval eerst een officiële alimentatieberekening laten maken, voordat u vervolgstappen onderneemt. Zo weet u van tevoren beter waar u aan toe bent.

Alimentatieberekening

U kunt via ons de volgende alimentatieberekeningen aanvragen:

kinderalimentatie                (vast tarief € 290 bij de scheidinglijn)            bij ons € 175,00

partneralimentatie              (vast tarief € 290 bij de scheidinglijn)            bij ons € 175,00

beiden                                  (vast tarief € 290 bij de scheidinglijn)              bij ons € 200,00
Bovengenoemde tarieven gelden niet voor ondernemers of samengestelde gezinnen. Een samengesteld gezin is een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. In beide gevallen is een uitgebreidere berekening noodzakelijk. Neem met ons om de voorwaarden te bespreken.

Werkwijze aanvragen alimentatieberekening

Wilt u een alimentatieberekening laten maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-44369203 en vraag naar een alimentatieberekening. Een medewerker staat u graag te woord en informeert u verder over de werkwijze. De alimentatieberekeningen worden verzorgd door gespecialiseerde persoon/mediator.

Nadat wij al uw gegevens heeft ontvangen, ontvangt u van hen binnen enkele werkdagen de alimentatieberekening met een toelichting per e-mail. De berekening wordt gemaakt op basis van de TREMA-normen.

U heeft nog een aantal boedelverdelingzaken nog niet helder en wenst meer inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes dan bieden wij maximaal 3 scenario’s aan voor hetzelfde bedrag. (zoals b.v. woning verkopen of aan 1 van de partners toedelen of kinderen gaan wonen bij 1 van de partners of de kinderen worden verdeeld over de partners.)

De berekening(en) kunt u goed gebruiken als startpunt in de onderhandeling met uw (ex-)partner of als basis voor een alimentatieprocedure.

Na toezending van de definitieve alimentatieberekening neemt een medewerker contact met u op om te bespreken of de berekening duidelijk is en of er nog vragen zijn. Deze zal u ook vragen of u wellicht wilt worden doorverwezen naar een gespecialiseerde familierecht advocaat of mediator om alimentatie aan te vragen of deze te laten wijzigen.

Visie

“Onderstaand geeft een visie op mediation van het Expertisecentrum Conflictmanagement te Groningen waar wij achter staan”

In Nederland is mediation halverwege de jaren ’90 opgekomen. Mensen die gingen scheiden, wilden bij voorkeur in goed overleg tot afspraken komen (zeker als er kinderen in het spel waren) en daarbij paste de tot dan toe gebruikelijke aanpak van advocaten niet. Om marktaandeel te behouden stortte de advocatuur en het notariaat zich massaal op mediation.

Onderhandelen of relatieherstel

Je zou je kunnen afvragen of die beroepsgroep nu direct bestond uit mensen die bij uitstek geschikt waren voor het beroep van mediator. Vanuit hun beroepsachtergrond hadden ze meer met de zakelijke kant van het conflict dan met de relationele kant. Met betrekking tot de zakelijke kant is het mogelijk tot afspraken te komen die vastgelegd kunnen worden in de vorm van een juridische overeenkomst. De relationele component leent zich daar veel minder goed voor: juridisch valt moeilijk af te spreken dat je elkaar voortaan zult vertrouwen of dat je zult proberen met meer respect te communiceren.

Tot op de dag van vandaag wordt het vak van mediator gedomineerd door juristen en tot op de dag van vandaag staat in mediation het bereiken van een onderhandelingsresultaat centraal.

Wij zijn van mening dat mediation zich vooral zou moeten richten op de relationele kanten van het conflict. Wantrouwen, miscommunicatie, vertekende beelden, etc. zorgen ervoor dat er bij partijen een gevoel van vastzitten, van gebrek aan ruimte, van onbegrip ontstaat. Mediation kan ertoe bijdragen dat mensen zich weer met elkaar verbonden voelen. In een echtscheiding betekent dat bijvoorbeeld dat de mediator meer doet dan een onderhandeling begeleiden over wie de kinderen wanneer heeft, de alimentatie, de verdeling van de spullen en dergelijke. Mediation zou bij scheiding ook moeten gaan over wat het betekent vader of moeder te zijn, ofwel over de wijze waarop je na de scheiding invulling wilt geven aan je ouderschap. Een vraag als ‘Welk verhaal zou je willen dat jullie kinderen over vijf jaar vertellen over jullie als ouders in deze moeilijke periode in jullie leven?‘ vinden wij een vraag die zeker zo belangrijk is als ‘Bij welke omgangsregeling voelen jullie je prettig?

In onze opleiding mediation kwam deze focus op de relationele kant van het conflict terug. De transformatieve mediation en de narratieve mediation lenen zich bij uitstek voor conflicten met een sterk relationele component. In een NfM erkende basisopleiding leerden wij tal van technieken en interventies die betrekking hebben op de relationele component van het conflict. Het is niet zo dat we niets aan onderhandelen doen, we proberen steeds te laten zien dat een onderhandeling over het zakelijke deel van het conflict weinig oplevert als het relationele deel van het conflict in stand blijft. En we laten ook zien dat er tal van conflicten zijn waarin mediation veel oplevert ook al is de zakelijke component nagenoeg afwezig en valt er praktisch niets te onderhandelen.

 

Advertenties

Alimentatie rekenen

Mediationpraktijk The Mediator BV

voor mediation en echtscheidingsbemiddeling en alimentatie rekenen.

 The Mediator BV heeft een gecertificeerde mediator in dienst die tevens financieel specialist is en maakt gebruik van het officiële financiële rekenprogramma Split-online voor kinder- en partneralimentatie berekeningen waarbij rekening kan worden gehouden met bepaalde keuzes betreffende de boedelscheiding zoals b.v. een partner krijgt de woning en neemt de hypotheekschuld over en moet het bedrag van over bedeling financieren of wel of niet kinderen laten wonen bij verschillende ouders.

Alimentatieberekening met vaste tarieven

Overweegt u om alimentatie aan te vragen of te laten wijzigen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomsten zijn veranderd of er sprake is van een nieuwe gezinssituatie? U kunt in dat geval eerst een officiële alimentatieberekening laten maken, voordat u vervolgstappen onderneemt. Zo weet u van tevoren beter waar u aan toe bent.

Alimentatieberekening

U kunt via ons de volgende alimentatieberekeningen aanvragen:

kinderalimentatie                (vast tarief € 290 bij de scheidinglijn)            bij ons € 175,00

partneralimentatie              (vast tarief € 290 bij de scheidinglijn)            bij ons € 175,00

beiden                                  (vast tarief € 290 bij de scheidinglijn)              bij ons € 200,00
Bovengenoemde tarieven gelden niet voor ondernemers of samengestelde gezinnen. Een samengesteld gezin is een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. In beide gevallen is een uitgebreidere berekening noodzakelijk. Neem met ons om de voorwaarden te bespreken.

Werkwijze aanvragen alimentatieberekening

Wilt u een alimentatieberekening laten maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-44369203 en vraag naar een alimentatieberekening. Een medewerker staat u graag te woord en informeert u verder over de werkwijze. De alimentatieberekeningen worden verzorgd door gespecialiseerde persoon/mediator.

Nadat wij al uw gegevens heeft ontvangen, ontvangt u van hen binnen enkele werkdagen de alimentatieberekening met een toelichting per e-mail. De berekening wordt gemaakt op basis van de TREMA-normen.

U heeft nog een aantal boedelverdelingzaken nog niet helder en wenst meer inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes dan bieden wij maximaal 3 scenario’s aan voor hetzelfde bedrag. (zoals b.v. woning verkopen of aan 1 van de partners toedelen of kinderen gaan wonen bij 1 van de partners of de kinderen worden verdeeld over de partners.)

De berekening(en) kunt u goed gebruiken als startpunt in de onderhandeling met uw (ex-)partner of als basis voor een alimentatieprocedure.

Na toezending van de definitieve alimentatieberekening neemt een medewerker contact met u op om te bespreken of de berekening duidelijk is en of er nog vragen zijn. Deze zal u ook vragen of u wellicht wilt worden doorverwezen naar een gespecialiseerde familierecht advocaat of mediator om alimentatie aan te vragen of deze te laten wijzigen.

Contact

Mediationpraktijk The Mediator BV
Raadhuisstraat 9
8932 GX LEEUWARDEN
Telefoon: 06-44369203

E-mailadres: themediatorbv@gmail.com
Website: www.themediatorbv.nl
KvK nummer: 62452363
Bank nummer: NL96 SNSB 0705 7816 82

Map