Wat kunt u verwachten van een mediation?

Wat kunt u verwachten van een mediation?

Bij mediation gaat het naast de materiele zaken om de wensen, belangen en emoties van partijen. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en daaruit voortvloeiende onderhandelingen, om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

Waarom kiezen voor mediation?

Waarom kiezen voor mediation?

Mediation heeft tal van voordelen ten opzichte van rechtspraak. Mediation is vooral geschikt wanneer het van belang is dat de relatie tussen partijen na het conflict behouden wordt. De rechter beslist niet over de gevolgen van uw conflict of scheiding.

Wat houdt mediation in bij een conflict?

Wat houdt mediation in bij een conflict?

Mediation helpt u en de andere partij bij het samen in goed onderling overleg een geschil oplossen of uit elkaar te gaan. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces en zorgt ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar beide partijen achter kunnen staan.

Belangrijke uitgangspunten van mediation

Belangrijke uitgangspunten van mediation

  • deelname aan mediation is vrijwillig;
  • partijen zijn bereid om te proberen er samen uit te komen;
  • begeleiding door onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar;
  • alles wat tijdens mediation besproken wordt is vertrouwelijk;
  • het streven is om partijen op basis van gelijkwaardigheid tot communicatie te laten komen.
Wat kost mediation?

Wat kost mediation?

Het intakegesprek is kosteloos voor zolang het duurt, meestal is dat ongeveer een uur maar ook als het langer duurt kan dat (maximaal 2 uur) en blijft het kosteloos. De mogelijkheid bestaat om daarna eventueel direct een start te maken (als er nog voldoende tijd over is van de 2 uur). Het is uiteraard ook mogelijk om na het kennismakingsgesprek te besluiten om niet verder te gaan of er later op terug te komen. Wij hanteren voor de mediation gesprekken een uurtarief van € 100,00 exclusief BTW. In het intakegesprek zullen we alle overige kosten zoals de advocaatkosten toelichten.