Stappenplan scheiden

Stappenplan: scheiden, wat komt daarbij kijken?

Scheiden is haast nog ingewikkelder dan trouwen. Er moet in korte tijd een hoop geregeld worden en dat gaat doorgaans niet zonder het nodige verdriet en verschillen van mening.

Hoe gaat dat, uit elkaar gaan en wat zijn de verschillen tussen stellen met een boterbriefje en zonder? En de kinderen?

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden?
Dan hoeft de boedel en het huis niet per se gelijk verdeeld te worden, maar gelden de afspraken die gemaakt zijn in het huwelijkscontract. Dit contract wordt voor de bruiloft opgemaakt bij de notaris. Overigens, in de nabije toekomst wil de Tweede Kamer de trouwvoorwaarden aanpassen. Dan trouwen alle stellen op huwelijkse voorwaarden.

Wat als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen en je gaat scheiden:


1. Dien een verzoek in 

Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift dat een advocaat indient bij de rechtbank. Vragen jullie samen een scheiding aan, dan is een advocaat genoeg. Als partners het niet met elkaar eens zijn, moeten zij ieder een eigen advocaat in de arm nemen. Als een van beide echtelieden het niet eens is met een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk, dan kan hij of zij bezwaar makenl; verweer voeren. De advocaat van deze partner moet binnen zes weken na ontvangst van het verzoekschrift het verweer indienen bij de rechtbank.

Een echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter is mogelijk als er geen kinderen betrokken zijn en als jullie samen afspraken kunnen maken.

2. Verdeel bezittingen en schulden

Als je  in gemeenschap van goederen bent getrouwd, en dat zijn tot nu toe de meeste stellen, dan moeten schulden en bezittingen verdeeld worden. Ieder krijgt de helft van alles wat jullie samen bezitten; van de meubels tot het servies. Of, als eentje de bank wilt houden, de helft van de restwaarde. Maar denk ook aan financiele zaken zoals: 

 • Opzeggen (gezamenlijke) betaalrekening en openen van nieuwe betaalrekening(en). En hadden jullie samen een creditcard? Snel opzeggen en een eigen kaart aanvragen.
 • Hypotheek – overzetten van huis en hypotheek op naam van een van de partners, uitkopen van de partner die verhuisd, soms huis verkopen als geen van beiden in het huis willen of kunnen blijven wonen.
 • Leningen – aflossen (dat is het eenvoudigst) of oversluiten van leningen op de eigen naam.
 • Verzekeringen – opzeggen van gezamenlijke verzekeringen en afsluiten van individuele verzekeringen. Wijzig bijvoorbeeld ook de beneficiar van je levensverzekering. Dat kan een kind worden, in plaats van je ex-partner.
 • Spaargeld en beleggingen – het spaargeld moet verdeeld worden, net als de beleggingsportefeuille.
 • Pensioenen – schijf je partner uit als echtgenoot bij je pensioenfonds en zoek beiden uit of jullie na pensionering eventueel nog recht hebben op een deel van het partnerpensioen. Dit deel kan je overigens ook afkopen.

Check ook: ‘Scheiden, waar heb je recht op?’

 • Belastingdienst – ook voor de Belastingdienst ga je uit elkaar. Je bent geen fiscale partners meer als je:
  • Een verzoek hebt gedaan tot scheiding of om het geregistreerd partnerschap te laten ontbinden.
  • Je niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

3. Echtscheidingsplan

Deze verdeling kunt u vastleggen in een echtscheidingsplan. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kun je gratis zo’n plan maken en bijhouden.

4. Komen jullie er niet uit?

Worden jullie het niet eens over de verdeling, dan kunt u een mediatorinschakelen. Deze onafhankelijke derde kan bemiddelen en zonder emoties adviseren over de boedelverdeling en het afhandelen van de financien.

5. Toch naar de rechter?

Er volgt een zitting bij de rechter als partners het niet met elkaar eens kunnen worden. Ook als er kinderen zijn tussen 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling, komt er een rechtszitting. De zorgregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Is er geen zitting nodig, dan neemt de rechter een beslissing op basis van het verzoekschrift.

6. Hoger beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kan je in hoger beroep gaan. De rechter kan bij een langdurige rechtszaak wel alvast een tijdelijke beslissing nemen huis en kinderen. Dit heet een voorlopige voorziening. Deze voorziening vragen partners aan via hun advocaat.

7. Ouderschapsplan

Stellen met minderjarige kinderen moeten bij een scheiding een ouderschapsplan opstellen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe je de zorg en opvoeding verdeelt of de omgang met de kinderen regelt, hoe je informatie uitwisselt over belangrijke onderwerpen en hoe de kosten van de verzorging en opvoeding worden verdeeld.

8. Van de kids 

Bezittingen van kinderen, zoals een spaarrekening hoeven niet verdeeld te worden. Dat blijft van de kinderen.

Stappenplan

Vrouw verbouwt huis ex, maar krijgt geen cent terug

Uitspraak van de Hoge Raad

Door REDACTIE DFT

AMSTERDAM – Een vrouw die zo’n €70.000 in een verbouwing van het huis van haar ex stak, ziet daar geen cent terug. Omdat ze geen samenlevingscontract hadden en het huis alleen van haar ex-vriend was, heeft ze nergens recht op.

https://www.telegraaf.nl/images/535x301/filters:format(jpeg):quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/8b9a12a2-763c-11e9-a5e1-02d1dbdc35d1.jpg

 ROBERT HOETINK

De man en vrouw vochten het na hun ’scheiding’ tot aan de Hoge Raad uit. Inzet was de tienduizenden euro’s die de vrouw in een verbouwing van het huis van haar man stak, bijvoorbeeld in de keuken en de badkamer. Dat geld kwam overigens van de moeder van de vrouw.

Dat geld stak de vrouw in het huis, terwijl dat volledig eigendom was van haar man. En de twee hadden hun relatie ook op geen enkele manier vastgelegd. Ze waren niet getrouwd, hadden geen gergistreerd partnerschap en ook geen samenlevingscontract. Ook opvallend: de geldverslindende verbouwing, maakte het geld helemaal niet meer waard. Het lijkt dus vooral te gaan om een cosmetische verbouwing.

Geld terug

Maar de vrouw vond wel dat ze, nadat de relatie op de klippen liep, er recht op had dat de man het geld voor de verbouwing terug moest betalen. Dat was in haar ogen ruim €75.000, de rechtbank Rotterdam hield het op meer dan €65.000. Van die rechtbank kreeg de vrouw overigens ook gelijk.

Maar van het gerechtshof in Den Haag niet. Die oordeelde dat de woning eigendom van de man was en dat er tussen de twee verder geen ’goederenrechtelijke gemeenschap’ was. In normalemensentaal: geen huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

De Hoge Raad volgt daarom het oordeel van het hof en stelt dat de vrouw om die reden geen poot heeft om op te staan om het geld op te vragen. Er is ook geen sprake van dat de man zichzelf heeft verrijkt door de verbouwing aan zijn huis. Daarvoor zou hij zichzelf kosten moeten hebben bespaard en dat vindt de Hoge Raad niet aannemelijk. De man was financieel niet in staat de verbouwing zelf te betalen, dus zou die ook nooit hebben uitgevoerd als de vrouw niet had betaald.